o nás

Vítejte na našich stránkách

Aktuality

Uzavření MŠ o prázdninách

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH Vážení rodiče, v době letních prázdnin bude Mateřská škola Hracholusky uzavřena v době od 15. července 2024 do 23. srpna 2024....

Předplavecký výcvik 2023-2024

Informace pro rodiče: Předplavecký výcvik Začínáme : od 9. 5. 2024 do 27. 6. 2024- 8 lekcí – cena lekce 65,- Kč Vybíráme : 220,- Kč - Předplavecký výcvik se platí předem ( do 6. 5. 2024 ) Dalších 300,- Kč + jízdné každý čtvrtek 16,- Kč uhradíme každému dítěti z...

Naše školka – fotogalerie

Školní rok 2023 - 2024

Identifikační údaje o škole:

Název školy:  Mateřská škola Hracholusky, okres Prachatice
Sídlo: Hracholusky 8
383 01 Prachatice

mobil :  777 728 835
e-mail  :  hracholusky.ms@seznam.cz
Web:       mshracholusky.cz
IČO : 70989117

Identifikátor předškolního zařízení:  600 062 716
IZO:  107 534 665
Den vzniku mateřské školy:     1. 9. 1986

Ředitelka mateřské školy:   Zdeňka Zíková

Zřizovatel školy:   Obec Hracholusky
IČO  : 00250431
Starosta:   Václav Vozábal

Právní forma

Od 1.1.2003 je škola právním subjektem- příspěvkovou organizací zřízenou usnesením zastupitelstva Obce Hracholusky ze dne 10.10.2002, č.j.: 246/2002.

Mateřská škola Hracholusky, okres Prachatice je zařazena do sítě škol od 1. 1. 2003, rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje,č.j.:5697/02/Jan, ze dne 19. 12. 2002.

Mateřská škola Hracholusky organizuje předškolní vzdělávání.

Informace o škole pro rodiče:

INFORMACE O ŠKOLE :

adresa: Mateřská  škola Hracholusky, okr.Prachatice
Hracholusky 8
383 01 Prachatice

e-mail: hracholusky.ms@seznam.cz
ředitelka MŠ  – telefon :   Zdeňka Zíková   777 728 835

zřizovatel školy :   Obec Hracholusky

právní subjekt :   od 1.1.2023

provoz mateřské školy:   6.00 hodin – 16.00 hodin

 

pedagogický personál:
učitelky MŠ:                     Zdeňka Zíková, Lenka Zíková, Milena Šmajclová
pedagogický asistent:    Eva Vašíčková

nepedagogický personál:
Jana Bicanová – úklid MŠ, výdejna
školní asistent: Milena Šmajclová

počet tříd: 1

kapacita MŠ:  25

………………………………………………………………………………………………

Adaptace na mateřskou školu:

Adaptace je u dětí individuální záležitost. Vždy přihlížíme a jednáme podle reakcí dítěte. Pokud dítěti pomáhá přítomnost rodičů ve třídě, mohou zde s ním zůstat a postupně připravujeme dítě na pobyt v MŠ bez rodičů. Jsme v telefonním kontaktu, dáváme zprávu.

 

Dítě do MŠ potřebuje:

 • Do třídy – přezůvky (bačkorky s pevnou patou, ne pantofle), pyžamo, hrníček na pití, kartáček + kelímek, děvčata hřeben
 • Do šatny do sáčku – náhradní oblečení, např. spodní prádlo, ponožky, punčocháče.
 • Na pobyt venku – tepláky   gumovky, pláštěnku.
 • V září a dále podle potřeby vybíráme – zubní pastu, papírové kapesníky

  Denní program: (vždy přizpůsoben potřebám dětí)

  6.00 – 9.50 hod.

  scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby, individuální péče, ranní kruh, tělovýchovná chvilka, hygiena, dopolední svačina

  9.45 – 12.30 hod.

  pobyt venku (chodíme téměř za každého počasí- ne pouze silný déšť, vítr,mráz nad-10stupňů)

  hygiena, oběd, hygiena

  12.30 – 14.00 hod.

  odpočinek, čtená pohádka, uspávanka, (pro děti které neusnou do 13.30hod. klidné aktivity – pracovní listy, výtvarné činnosti, individuální péče)

  14.00 – 16.00 hod.

  hygiena, odpolední svačina, volné hry, aktivity podle zájmu dětí, pobyt na zahradě – do odchodu dětí domů

   

  V režimu dne dodržujeme a respektujeme biorytmus, tělesné a duševní zásady hygieny dětí, podávání jídel po 3 hodinách (svačina v 8.30 hod., oběd v 11.30 hod., svačina v 14.30 hod.), je zajištěn pitný režim pro děti v průběhu celého dne. Děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

  Placení poplatků:

  Stravné:

  Strava se hradí  pouze inkasem z účtu:      

  Každý strávník je povinen si zřídit povolení k inkasu a zadat dostačující finanční limit. Stravné je strháváno vždy 10. dne v měsíci za měsíc minulý. Každý strávník obdrží emailem měsíční vyúčtování stravného.

  Platby u sourozenců jsou strhávány jednou částkou.

  Číslo účtu MŠ Vitějovice pro zřízení inkasa: 181719021/0300

   

  Přihlašování a odhlašování obědů:

  Obědy se mohou odhlašovat i přihlašovat (p. Jitka Nitrianská – vedoucí školní jídelny)  na čísle 731 00 96 96 – nebo ve školní jídelně na telefonním čísle 380 420 530 (MŠ Vitějovice). Odhlašování a zpětné přihlašování přijímá školní jídelna den předem do 14.00 hodin. V případě nemoci do 7.00 hodin v první den nepřítomnosti.

   

  Školné:

  Školné se hradí vždy do 7. následujícího měsíce hotově u ředitelky, učitelky MŠ.

  Částka je stanovena vždy na daný školní rok :  pro školní. rok 2023-24 částka 150,-Kč

  – bez poplatku – děti v posledním ročníku MŠ  a děti s odkladem školní docházky

  – v červenci, v srpnu – prázdninový provoz – 150,- Kč za oba měsíce dohromady

   

  Docházka dětí do MŠ:

  Rodiče omlouvají děti formou SMS na čísle 777 728 835 ( Zíková – MŠ Hracholusky)

  Do naší mateřské školy je k 1. září 2023 zapsáno 23 dětí – věkového složení 2-7 let.

  Ve školním roce 2023/2024 budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu a názvem:

  KOUZELNĚ BEZSTAROSTNÝ ČAS

  který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který vydalo Ministerstvo školství MT v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb.ŠVP a jeho obsah je k dispozici všem rodičům a na jeho dotváření se mohou i podílet vlastními návrhy a pomocí.

  Charakteristika mateřské školy:

  Mateřská škola Hracholusky je malá vesnická škola. Založena byla 1. 9. 1986.

  Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je Obec Hracholusky.

  Po dlouhá léta byla mateřská škola vždy jen v provizorních podmínkách. Od 1. 9. 2004 byla přemístěna do nových prostor v jedné části obecní budovy. Při rekonstrukci se přihlíželo k potřebám provozním i organizačním. Její zřizovatel vybudoval pro děti i pracovnice školy prostředí, které vnitřním uspořádáním splňovalo požadavky, kladené na tento typ zařízení.

  Malá kuchyňka v mateřské škole určená pro výdej stravy prošla v srpnu 2022 celkovou rekonstrukcí. Nově vybudovaný kuchyňský kout  je vybavený všemi spotřebiči – myčkou na nádobí, varnou  deskou, konvicí, elektrickou i mikrovlnnou troubou a ledničkou. Od jídelny je kuchyňka oddělena pultem. Snahou bylo vytvořit funkční a praktické uspořádání kuchyňky, která by zapadla do prostředí celé mateřské školy.

  Výdejna stravy je zapsaná v rejstříku škol od 1. 1. 2011.

  Každoročně se prostředí školy vylepšuje, doplňuje, modernizuje a obnovuje. Místnosti jsou prostorné, osvětlené a dobře větratelné. Splňuje všechny hygienické normy.

  Prostory mateřské školy jsou vyhovující, jediným problém je stálá vlhkost. Je nutné dostatečně větrat a vytápět, je-li potřeba i vysoušet. Omítky na zdech se musí i v průběhu roku opravovat.

  Vchod před mateřskou školou je ohraničen předzahrádkou (bezpečnost pro děti).

  Na úklidové a čisticí prostředky byla vybudována úklidová komora, nachází se zde automatická pračka na praní drobného prádla (ručníky, utěrky).

  Zahrada mateřské školy se nachází asi 70 metrů od školy. Herní prvky  byly doplněny o nové sestavy. Na zahradě je vytvořen umělý svah se skluzavkou, je využívaný také v zimě na bobování. Zahradní domeček složí k ukládání hraček, je zde voda a WC pro děti. Velké pískoviště a další herní prvky, odpovídající bezpečnostním normám. Revize je prováděna každoročně koncem zimy. Zahrada je celá oplocená. Je pravidelně sekána a upravována (zajišťují zaměstnanci obce). Svou funkci plní dostatečně.

  Strava se do mateřské školy dováží ze školní jídelny Mateřské školy Vitějovice a tento dovoz zajišťuje Obec Hracholusky.

  Vytápění školy je plynové, kotelna je Obce Hracholusky.

  Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

  V mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice- učitelky a školní asistent a jedna provozní pracovnice, která zastává práci uklízečky a práci ve výdejně – příprava a výdej stravy.

  Provozní doba mateřské školy:  6.00 – 16.00

  Co potřebuji do mateřské školy:

  Do MŠ bude vaše dítě potřebovat:

  • ZÁŘÍ –  papírové kapesníčky (dále se vybírají v průběhu roku podle potřeby)
  •  bačkorky s pevnou patou, neklouzavé (ne pantofle)
  • do třídy pohodlné oblečení
  • vhodný oděv a obuv na zahradu a vycházky
  • náhradní prádlo (spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláky…) do plátěného sáčku
  • pyžamo
  • hřeben
  • hrneček na pití – (pitný režim)
  • pláštěnku, gumovky – deštivé období

   

  Není vhodné dávat dětem do školky: 

  • Různé cennosti – řetízky, prstýnky – možnost poranění, ztráty
  • Deštník – možnost poranění
  • Drahé hračky, zbraně (pistole, meče) – možnost poranění, ztráty, poškození
  • Jídlo, pamlsky – kromě jako pozornost pro kamarády (narozeniny, svátek) 

  Za ztrátu nebo poškození předmětů, které nedoporučujeme nosit, nebereme zodpovědnost.

   

  Prosíme: Nahlaste případné změny telefonního čísla. Děkujeme.                            

  Organizace dne v MŠ:

  6,00 – 8,20 – scházení dětí, činnosti dle volby a přání, praktické činnosti, didakticky cílené aktivity (individuálně či v malých skupinkách)

  8,20 – 8,40 – hygiena, svačina

  8,40 – 9,50  – samostatná práce s pomůckou, společné scházení se v kruhu, společné hovory, řízené činnosti, (záměrné i spontánní aktivity – společně i ve skupině), výtvarné a pracovní činnosti, příprava na školu, možnost výběru náhradní činnosti, pohybové aktivity

  9,50 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku

  11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

  12, 15 – 13,30 – hygiena, pohádka, ukolébavky, odpočinek,

  13,30 – 14,00 – aktivity pro nespavé děti

  14.00 – 14.30 – hygiena, svačina

  14,30 – 16,00 – odpolední činnosti dětí (hry + pokračování didakticky cílených činností – dle zájmu dětí)

  Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

  Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

  Didakticky cílené činnosti řízené učitelem probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí, vyváženým poměrem individuálních potřeb.

  Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně na 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (silný vítr, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

  Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelé respektují individuální potřeby dětí.

  Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu – pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

  Plán akcí školy a její prezentace 2023 - 2024:

  Září

  • Adaptační režim
  • Procházky vsí a po okolí

  Říjen

  • Divadlo – Divoloď – Červená Karkulka 12. 10.
  • Vizus – vyšetření očí 12.10.
  • Zdobení mětýnek
  • Bramborový den – hry a pečení brambor
  • Tvoření z přírodnin (dýně, kukuřice,brambory, kaštany…)
  • Vánoční fotografování dětí 10.
  • Drakiáda – akce rodiče a děti
  • Malá technická univerzita – Stavitel města 31.10.

  Listopad

  • Keramické tvoření
  • Zkustozdravě – Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem 7.11.
  • Výchovný program Dřípatka Prachatice – O ježkovi13.11.
  • Svatomartinské pečení
  • Adventní dílna
  • Vánoční výstava ve spolupráci s knihovnou
  • Divoloď- Čertovská škola 27.11.

  Prosinec

  • Mikulášská nadílka – Mikuláš v MŠ
  • Malá technická univerzita- Malý architekt 7. 12.
  • Návštěva knihovny
  • Vánoční cinkání pro štěstí
  • Pečeme vánočky
  • Vánoční setkání

  Leden

  • Výchovný program Dřípatka – Voňavá domácnost 10.1.
  • Zkustozdravě – Staň se hrdinou 16.1.
  • Depistáž dětí (Mgr. Červíková)
  • Jóga pro děti

  Únor

  • Karneval
  • Keramické tvoření
  • Návštěva ZŠ Vitějovice
  • Divadlo – Divoloď

  Březen

  • Veřejné vystoupení k MDŽ
  • Návštěva knihovny
  • Výchovný program Dřípatka – Zvířátka na statku
  • Návštěva ZŠ Vitějovice
  • „Vítání jara“ – jarní přání, vynášení Morany
  • Velikonoční dílna

  Duben

  • Divadlo – Divoloď –
  • Velikonoční výstava v knihovně
  • Jaro na statku – Procházka na statek

  Květen

  • Výchovný program Dřípatka – O včeličkách 2.5.
  • Zápis dětí do MŠ
  • Zahájení předplaveckého výcviku 5.
  • Jaro v lese – výlet do lesa
  • Společné fotografování

  Červen

  • Oslava MDD
  • Školní výlet
  • Ukončení předplaveckého výcviku
  • Zahradní slavnost (společné odpoledne s rodiči)

   ……………………………………………………………………………………………………

   Další zařadíme podle nabídky programu od pořadatelů akcí.

  • Programy muzea Prachatice
  • Programy Muzea české loutky a cirkusu
  • MEVPIS Vodňany
  • Šumavous
  • Matýskova stezka – Zbytiny
  Výše úplaty na školní rok 2023-2024:

  Výše úplaty za předškolní vzdělávání – vnitřní směrnice

  Ředitelka Mateřské školy Hracholusky  Zdeňka  Zíková

  podle § 123 odst. 1 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ),  § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ze dne 29. prosince 2004 a novely č. 43/2006Sb., ze dne 9. února 2006

  s t a n o v u j e    od   1. 9. 2023

  • základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 150,- Kč za měsíc,
  • děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, tj. děti, které dovrší během školního roku šest let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné,
  • 123 odst. 2 stanovuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců – při odkladu školní docházky hradí zákonný zástupce měsíční školné v plné výši příslušné pro daný školní rok,
  • od zákonného zástupce dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce se úplata nevybírá,
  • osvobozen od poplatků bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže,
  • v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/Sb., o předškolním vzdělávání je úplata za dítě – pokud mateřskou školu navštěvovalo 150,- Kč za oba prázdninové měsíce dohromady.

  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 8. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.

  1. 6. 2023

  Zdeňka Zíková – ředitelka MŠ